Česky English

Autorské právo a softwarové právo

V souvislosti s dynamickým rozvojem v této oblasti zajišťujeme právní podporu společnostem, které vyvíjejí nová řešení, inovativní produkty a musí výsledky této činnosti adekvátním způsobem chránit.  Pro naše klienty zajišťujeme registraci ochranných známek, a to jak v rámci ČR a EU, tak také v celosvětovém měřítku. Poskytujeme právní podporu a poradenství ve věci duševního vlastnictví, autorských práv, zastupujeme ve sporech týkajících se nekalé soutěže. Rozsáhlé zkušenosti máme v segmentu IT práva a internetu, kdy našim klientům poskytujeme kompletní právní služby související s vývojem SW a jeho poskytováním na zakázku, zhotovujeme licenční smlouvy a smlouvy o poskytování a nájmu SW. Rovněž posuzujeme právní aspekty provozu www stránek a  webhostingu, zastupujeme v problematice doménových sporů apod. Důležitou oblastí je rovněž ochrana osobních údajů v informačních systémech. Pro společnosti ze segmentu farmacie a kosmetiky jsou bližší informace zde. 

 

 

Autorské právo a softwarové právo