Česky English

E-advokacie

Právní služby poskytujeme i formou tzv. e-advokacie. Tento produkt šetří čas naším klientům, kteří z různých důvodů nejsou schopni či ochotni komunikovat s advokátem osobně. Klient zašle stručný popis svého problému na emailovou adresu ak@akpzl.cz.

Požadavek je pak přidělen konkrétnímu advokátovi, který se na danou problematiku specializuje. Advokát odhadne celkovou náročnost případu a klientovi zašle odhad ceny a doby vyhotovení. Po odsouhlasení klientem vystavíme zálohovou fakturu, která je klientovi odeslána v elektronické podobě a po připsání částky na účet je klientovi doručena dohodnutá dokumentace.

V případech, kdy je spolupráce formou e-advokacie trvalejšího rázu, pracujeme na bázi tzv. kreditu, kdy klient předem uhradí paušální částku, ze které jsou pak automaticky hrazeny poskytnuté služby.