Česky English

Hospodářská soutěž, veřejné zakázky a veřejná podpora

Pro naše zákazníky zajišťujeme organizaci veřejných zakázek ve smyslu platné legislativy (zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění), a to kompletní organizaci výběrových řízení dle postupů v zákoně o veřejných zakázkách, provedení kontroly a auditu již realizovaných výběrových řízení. Rovněž zpracováváme právní rozbory problematických situací, které mohou nastat při zadávání veřejných zakázek a navrhujeme opatření, která vzniku problémů zamezí. Pro uchazeče o zakázku posuzujeme připravené nabídky z hlediska jejich formální správnosti podle zákona o veřejných zakázkách, dalších právních předpisů a požadavků zadavatelů, případně zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Naše klienty zastupujeme v řízeních před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže a v řízeních před soudy, rovněž zpracováváme rozbory a analýzy otázek a problémů při aplikaci a výkladu Zákona o veřejných zakázkách.

V oblasti veřejné podpory poskytujeme právní poradenství poskytovatelům dotací i jejich žadatelům a příjemcům. Posoudíme, zda je připravovaná veřejná podpora z hlediska práva EU a práva českého přípustná a poskytujeme stanoviska a právní rozbory týkající se této problematiky. Našim klientům zprostředkujeme jednání s odborem veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a rovněž je při těchto jednáních zastupujeme.

 

Naši specialisté: