Česky English

Insolvenční právo

Advokátní kancelář úzce spolupracuje s insolvenční kanceláří Zrůstek a partneři v.o.s., která se zabývá insolvenční agendou. Odborným garantem této činnosti je Mgr. Jiří Zrůstek, společník advokátní i insolvenční kanceláře, který úspěšně složil zkoušku insolvenčních správců a zvláštní zkoušku insolvenčních správců. Kromě činnosti insolvenčního správce se toto oddělení rovněž zabývá zastupováním věřitelů v insolvenčních řízeních, poskytováním právních služeb při zpracování insolvenčních návrhů, zastupování věřitelů v incidenčních a excindačních sporech a poskytování komplexního právního poradenství v insolvenčním právu. Advokátní kancelář také angažovala k výhradní spolupráci insolvenční správkyni a advokátku JUDr. Zdeňku Prudilovou Koníčkovou, která předtím po dobu 10 let působila  jako odborná asistentka na Nejvyšším soudu ČR, kde úzce spolupracovala se soudcem JUDr. Zdeňkem Krčmářem, hlavním tvůrcem insolvenčního práva v ČR.

 

V případě zájmu klienta jsme schopni zpracovávat  insolvenční návrhy, a to jak hromadně, tak s individuálním přístupem, zastupovat klienta v insolvenčních řízeních z pozice věřitele a sledovat za klienta vývoj v jednotlivých insolvenčních řízeních. Samozřejmostí je rovněž právní zastoupení klienta ve složitých a hodnotou významných kauzách.

Právní poradenství poskytujeme také v případech dlužnických insolvenčních návrhů, a to jak společnosti, tak fyzické osoby.

 

Některé naše případy:

 

Naši specialisté: