Česky English

Insolvenční správce

Advokátní kancelář úzce spolupracuje s insolvenční kanceláří Zrůstek a partneři v.o.s., které se zabývá insolvenční agendou. Odborným garantem tohoto oddělení je Mgr. Jiří Zrůstek, který úspěšně složil zkoušku insolvenčních správců a zvláštní zkoušku insolvenčních správců. Kromě činnosti insolvenčního správce se toto oddělení rovněž zabývá zastupováním věřitelů v insolvenčních řízeních, poskytováním právních služeb při zpracování insolvenčních návrhů, zastupování věřitelů v incidenčních a excindačních sporech a poskytování komplexního právního poradenství v insolvenčním právu. Advokátní kancelář také angažovala jako výhradně spolupracujícího insolvenčního správce a advokáta JUDr. Zdeňku Prudilovou Koníčkovou, která předtím působila po dobu 10 let jako odborná asistentka na Nejvyšším soudu ČR, kde úzce spolupracovala se soudcem JUDr. Zdeňkem Krčmářem, hlavním tvůrcem insolvenčního práva v ČR.