Česky English

Občanské právo

V oblasti občanského práva poskytujeme právní služby v celém rozsahu tohoto odvětví. Jedná se zejména o sepis smluv a podání, smluv týkajících se nemovitostí. Poskytujeme poradenství ve věci práva dědického, zejména při sepisu závětí, zastupujeme klienty v dědickém řízení. Významnou součástí občanského práva je právo rodinné a zejména pak problematika rozvodu, společného jmění manželů a poměry nezletilých dětí, na jejichž řešení máme rovněž své odborníky.

Naše klienty zastupujeme ve věcech vymáhání pohledávek, a to jak v nalézacím řízení, tak také v řízení exekučním a v případě potřeby v řízení insolvenčním. Další variantou je pak zastupování v rozhodčím řízení. Významnou oblastí našich služeb je také právní zastoupení klientů ve sporech o náhradu škody, případně při sporech týkajících se ochrany osobnosti. Máme též rozsáhlé zkušenosti v oblasti pojišťovacího práva, a to jak při vymáhání dlužného pojistného, tak také při uplatňování regresních pohledávek. Právní poradenství poskytujeme též pojišťovacím zprostředkovatelům a samostatným likvidátorům pojistných událostí.

 

Naši specialisté: