Česky English

Obchodní a insolvenční právo

Advokátní kancelář disponuje specializovaným oddělením, které se zabývá insolvenční agendou. Odborným garantem tohoto oddělení je Mgr. Jiří Zrůstek, společník advokátní kanceláře, který úspěšně složil zkoušku insolvenčních správců a zvláštní zkoušku insolvenčních správců. Kromě činnosti insolvenčního správce se toto oddělení rovněž zabývá zastupováním věřitelů v insolvenčních řízeních, poskytováním právních služeb při zpracování insolvenčních návrhů, zastupování věřitelů v incidenčních a excindačních sporech a poskytování komplexního právního poradenství v insolvenčním právu. Advokátní kancelář také angažovala k výhradní spolupráci insolvenční správkyni a advokátku JUDr. Zdeňku Prudilovou Koníčkovou, která předtím po dobu 10 let působila  jako odborná asistentka na Nejvyšším soudu ČR, kde úzce spolupracovala se soudcem JUDr. Zdeňkem Krčmářem, hlavním tvůrcem insolvenčního práva v ČR.  

V případě zájmu klienta jsme schopni zpracovávat insolvenční návrhy, a to jak hromadně, tak s individuálním přístupem, zastupovat klienta v insolvenčních řízeních z pozice věřitele a sledovat za klienta vývoj v jednotlivých insolvenčních řízeních. Samozřejmostí je rovněž právní zastoupení klienta ve složitých a hodnotou významných kauzách. 

Právní poradenství poskytujeme také v případech dlužnických insolvenčních návrhů, a to jak společnosti, tak fyzické osoby.

V oblasti práva obchodního a práva obchodních společností poskytujeme kompletní právní servis jak pro začínající podnikatele, tak pro společnosti v různých fázích jejich existence. Máme rozsáhlé zkušenosti týkající se zakládání všech forem obchodních společností a družstev, sepisu zakladatelských dokumentů, zápisů do obchodního rejstříku a zajištění živnostenského oprávnění. 

V případě potřeby připravujeme dokumenty pro veškeré změny týkající se obchodních společností a družstev, tj. zvyšování či snižování základního kapitálu, změny statutárních orgánů, právně zajišťujeme organizaci valných hromad a dalších událostí v životě obchodních společností.  

Poskytujeme právní asistenci při všech druzích přeměn obchodních společností, a to od návrhu nejvhodnějšího způsobu přeměny, přes přípravu relevantních dokumentů, organizaci valných hromad a zápisu do obchodního rejstříku. 

Zejména při akvizičních projektech zajišťujeme kompletní právní audit obchodních společností, tento audit doporučujeme i našim novým klientům, aby byly právně posouzeny všechny okolnosti fungování společnosti, důležité obchodněprávní i pracovněprávní smlouvy, a aby byla identifikována a eliminována rizika. 

Pro klienty zajišťujeme sepis obchodněprávních smluv, zastupujeme v řízení před soudy případně v rozhodčím či insolvenčním řízení. Díky speciálnímu software jsme schopni efektivně zajistit správu a vymáhání menších i velkých objemů pohledávek.

Právní služby poskytujeme též na poli směnečného a šekového práva, a to včetně zastupování v soudním řízení.