Česky English

Obchodní právo

V oblasti práva obchodního a práva obchodních společností poskytujeme kompletní právní servis jak pro začínající podnikatele, tak pro společnosti v různých fázích jejich existence. Máme rozsáhlé zkušenosti týkající se zakládání všech forem obchodních společností a družstev, sepisu zakladatelských dokumentů, zápisů do obchodního rejstříku a zajištění živnostenského oprávnění. V případě potřeby připravujeme dokumenty pro veškeré změny týkající se obchodních společností a družstev, tj.  zvyšování či snižování základního kapitálu, změny statutárních orgánů, právně zajišťujeme organizaci valných hromad a dalších událostí v životě obchodních společností.

Poskytujeme právní asistenci při všech druzích přeměn obchodních společností, a to od návrhu nejvhodnějšího způsobu přeměny, přes přípravu relevantních  dokumentů, organizaci valných hromad a zápisu do obchodního rejstříku.

Obchodní právo a jeho znalosti využijete zejména při akvizičních projektech, kdy zajišťujeme kompletní právní audit obchodních společností. Tento audit doporučujeme i našim novým klientům, aby byly právně posouzeny všechny okolnosti fungování společnosti, důležité obchodněprávní i pracovněprávní smlouvy, a aby byla identifikována a eliminována rizika.

Pro klienty zajišťujeme sepis obchodněprávních smluv, zastupujeme v řízení před soudy případně v rozhodčím či insolvenčním řízení. Díky speciálnímu software  jsme schopni efektivně zajistit správu a vymáhání menších i velkých objemů pohledávek.

Právní služby poskytujeme též na poli směnečného a šekového práva, a to včetně zastupování v soudním řízení.

 

Naší specialisté na obchodní právo:

 

 

 

Obchodní právo