Česky English

Právní služby v oblasti farmacie a kosmetiky

V segmentu farmacie a kosmetiky poskytujeme kompletní právní servis, připravujeme relevantní právní dokumenty, zastupujeme klienty při sjednávání smluvních vztahů s partnery smluvního výzkumu (univerzity, akademie věd, výzkumné ústavy). Připravujeme dokumentaci pro smlouvy související s klinickým hodnocením tak, aby byla ošetřeny rizika z toho plynoucí. Velký důraz věnujeme také smluvním vztahům souvisejícím s komercionalizací produktů v ČR a zahraničí (kupní smlouvy, smlouvy o výrobě a distribuci produktů, smlouvy o obchodním zastoupení). Pro klienty zabezpečujeme ochranu práv duševního vlastnictví (ochranné známky, know-how, patenty, licencování), bližší informace zde.

Samozřejmostí je zastupování při akvizičních procesech (due diligence, akvizice), v běžných obchodněprávních a pracovněprávních  záležitostech a vymáhání pohledávek souvisejících s obchodní činností klientů.