Česky English

Právní vztahy k nemovitostem

Patříme mezi přední advokátní kanceláře v problematice právních vztahů k nemovitostem. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří realitní kanceláře jihomoravského regionu, pro jejichž klienty zajišťujeme kompletní právní servis. Zajišťujeme právní služby související s převody nemovitostí, jako je smlouva kupní, případně budoucí kupní, darovací a směnná, dále smlouvy o pronájmu, a to v oblasti komerčních i bytových realit. V této souvislosti připravujeme také zajišťovací dokumenty, zástavní smlouvy, apod. a dokumentaci související s financováním nemovitosti

Klientům poskytujeme kompletní servis od přípravy dokumentů, účasti na jednání s druhou smluvní stranou, ověření podpisu na smlouvě, advokátní úschovy peněz až po přípravu podkladů pro katastrální úřad a zastupování v řízení před katastrálním úřadem. V případě problematického vztahu s nájemcem jsme schopni zajistit soudní vyklizení nemovitosti, a to v poslední fázi ve spolupráci s naším smluvním s exekutorským úřadem. 

U výstavby nových nemovitostí  připravujeme po právní stránce celý proces výstavby, a to od pořízení pozemku, zastupování ve stavebním řízení až po právní zajištění smluvních vztahů s dodavateli (smlouvy o dílo, smlouvy kupní, smlouvy týkající se financování výstavby apod.). 

Pokud se jedná o družstevní vlastnictví nemovitostí, zajišťujeme příslušnou právní dokumentaci, jako je zejména založení a vznik družstva, převody bytů do osobního vlastnictví, převody členských práv a povinností v družstvu, ukončení a zánik družstva, apod.

 

Naši specialisté: