Česky English

Společníci

 

Mgr. Jiří Zrůstek, advokát a insolvenční správce 

nar. 1972 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, ukončil v r. 1996

V advokacii od r. 1996, advokátem od 1. 1. 2000

Insolvenční správce se zvláštní zkouškou

Zaměřuje se především na insolvenční a obchodní právo 

Jazykové znalosti: anglicky     

ID datové schránky: rwi3c4y   

 

 


 

Mgr. Martin Lůdl, advokát

nar. 1974

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, ukončil v r. 1998

V advokacii od r. 1998, advokátem od 1. 1. 2002

Zaměřuje se na občanské a správní právo, především na problematiku právních vztahů k nemovitostem a právo životního prostředí     

Jazykové znalosti: anglicky, pasivně německy a rusky      

ID datové schránky: 2nj4q9f 

 

 


 

Mgr. Tomáš Vašíček, advokát

nar. 1977      

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, ukončil v r. 2000

V advokacii od r. 2000, advokátem od 1. 1. 2004

Zaměřuje se na obchodní a občanské právo, především na právo obchodních společností, závazkové právo a také na problematiku právních vztahů k nemovitostem 

Jazykové znalosti: německy - státní překladatelská jazyková zkouška, anglicky - státní jazyková zkouška           

 

 


 

Mgr. Tomáš Šetina, advokát

nar. 1973 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, ukončil v r. 2000  

V advokacii od r. 2001, advokátem od 1. 1. 2005

The Devon School of English, Paington, GB, 2002

Člen sekce České advokátní komory pro právo duševního vlastnictví

Zaměřuje se na obchodní právo, právo IT,  transfer technologií a akvizice.

Jazykové znalosti: anglicky

ID Datové schránky: eb9jpr8