Česky English

Trestní a přestupkové právo

Klienty zastupujeme v trestním i přestupkovém řízení.  Rozsáhlé zkušenosti máme též se zastupováním osob poškozených trestnou činností v řízeních o náhradu škody.