Česky English

Vymáhání pohledávek

Díky zkušenostem, které jsme nabyli při správě tisíců pohledávek v různých fázích vymáhacího procesu, můžeme našim klientům nabídnout optimální postup při řešení jejich portfolia pohledávek. Standardní postup se skládá z několika fází:

Analýza portfolia pohledávek - segmentace do skupin a návrh optimálního řešení pro každý druh pohledávky

Mimosoudní vymáhání - spolupracujeme se společností specializovanou na mimosoudní vymáhání pohledávek

Soudní inkaso - aplikujeme elektronické podání (elektronický platební rozkaz), což klientům šetří náklady na soudní poplatky, zrychluje řízení a díky sofistikovanému softwarovému řešení můžeme podávat množství žalob najednou

Exekuční řízení - spolupracujeme s několika exekutorskými úřady, jejichž úspěšnost pravidelně vyhodnocujeme, což nám umožňuje předávat pohledávky našich klientů tam, kde je s nimi efektivně pracováno, jsou vymoženy v maximální míře a co nejkratším čase

Insolvenční řízení - díky pravidelnému monitoringu insolvenčního rejstříku jsme denně informováni o dlužnících, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení a zajistíme tak uplatnění pohledávky v tomto řízení. Bližší informace k naši službám v oblasti insolvencí naleznete zde.

 


 

Pobočky

Díky našim pobočkám v Praze, Brně a Kuřimi můžeme našim klientům poskytovat právní služby nejen v oblasti vymáhání pohledávek v celé České republice.